Subscribe:

พยากรณ์อากาศเกาะล้านประจำวันที 26-27 ธ.ค.

  ในช่วงวันที่ 26-27 ธ.ค. อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 28 ธ.ค. 2554 - 1 ม.ค. 2555 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์70-80%
   ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ควรดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง และให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยกันด้วยนะครับ


ช่วงนี้คลื่นลมอ่าวไทยกำลังแรงนะครับ ก่อนออกเดินทางโปรดเช็คสภาพอากาศด้วยนะครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น