Subscribe:

พยากรณ์อากาศเกาะล้าน ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2554 - 24 ธันวาคม 2554

พยากรณ์อากาศเกาะล้าน ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2554 - 24 ธันวาคม 2554
อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา อากาศเย็น กับมีลมแรง
อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศา อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศา สำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศา
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ในช่วงวันที่ 19-24 ธ.ค. อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศา
สำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-16 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น