Subscribe:

เกาะครก เกาะบริวารของ เกาะล้าน

เกาะครก
เกาะครก เกาะครกเป็กอีกเกาะหนึ่งที่เป็นที่เป็นเกาะบริวารของ เกาะล้าน ลักษณะของ เกาะครก เป็นรูปตัวยู คล้ายเกือกม้าจึงเป็นที่เรียกขนานนามว่าเกาะครก เกาะครกมีหาดทรายที่ขาวละเอียด มีเนื้อที่ไม่ใหญ่มากนัก เกาะครกเป็นเกาะส่วนตัว ไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปบนเกาะครกได้ ส่วนใหญนักท่องเที่ยวจะไปตกปลาบริเวณรอบๆเกาะครกซะเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเกาะครกเป็นร่องน้ำ จึงทำให้เป็นที่อาศัยของปลาน้อยใหญต่างๆ รอบๆบริเวณของเกาะครกเป็นน้ำลึก มีปลาอาศัยอยู่มากมาย เช่น ปลาสาก ปลาฉลาม ปลาทรายแดง ปลาสีขน เป็นต้น หากมองออกไปจากเกาะล้านบริเวณท่าเรือหน้าบ้าน จะมองเห็นเกาะครกอีกด้วย

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ส่วนตัวของใครวา ใหญ่มากเนาะ มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เจ้าของคือคนไทยสิครับ

แสดงความคิดเห็น